Houd stand! Over de wapenrusting van God.

Met mentor • 9 lessen • 4 cursisten

Deze bijbelstudies gaan over Efeze 6:10-20 met als thema: Houd stand!
We sluiten hiermee aan bij het door de Gereformeerde Bond uitgegeven bijbelstudieboekje over de wapenrusting van God uit de Artiosreeks, geschreven door ds. J.J. ten Brinke.

Het leven van de christen wordt gekenmerkt door de strijd van het geloof. De afloop van die geestelijke strijd is niet onzeker, maar gegarandeerd in de Heere Jezus Christus. Vanuit de hemel reikt Hij Gods wapenrusting aan, opdat Zijn gelovigen gesterkt zullen worden in de Heere. In Houd stand! en in deze onlinebijbelstudies gaat het over de verschillende onderdelen van Gods wapenrusting, met onderwijs voor hoofd en hart. Steeds lichten daarbij verbanden op vanuit het geheel van de Schrift. Ook worden lijnen getrokken naar de praktijk van het geloofsleven.

Deze bijbelstudies zijn geschikt voor persoonlijke studie, maar vooral geschikt als voorbereiding op bespreking in een bijbelkring.

De lessen van deze bijbelstudies zijn door Joop van Roest naar aanleiding van het genoemde boekje samengesteld.

Start cursus

;